...

New! Filters for purification of heavy metals in drinking water

News 2015-05-11

New! Filters for purification of heavy metals in drinking water

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Pure Water предлага на българския пазар последната разработка на Waterlogic - филтри за пречистване на тежки метали. Екипът на Pure Water проведе тестове на филтрите в рамките на няколко месеца в регион с наличето на многократко по-високи норми на манган от допустимото. Лабораторните анализи на водата след филтрите в продължение на няколко месеца доказаха отличното им действие, като пречистиха водата и свалиха наличито на манган до нива по-малки от допустимите за питейна вода. Този нов продукт категорично и окончателно ни позволява да избегнем крайното прилагане на филтрация с обратна осмоза. До момента обратната осмоза бе единственото ефективно средство за остраняване на тежките метали от питейната вода. Както е известно при този процес силно се компрометира едно от основните предимства на диспенсърите за филтриране, тъй като 60% от отработената вода се изхвърля.