IMPORTANT UPDATE: We are now on our journey to becoming Culligan Bulgaria. Click here to read our FAQ’s and find out what this means for you. New name, same quality of service!
...

New! Filters for purification of heavy metals in drinking water

News 2015-05-11

New! Filters for purification of heavy metals in drinking water

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Pure Water предлага на българския пазар последната разработка на Waterlogic - филтри за пречистване на тежки метали. Екипът на Pure Water проведе тестове на филтрите в рамките на няколко месеца в регион с наличето на многократко по-високи норми на манган от допустимото. Лабораторните анализи на водата след филтрите в продължение на няколко месеца доказаха отличното им действие, като пречистиха водата и свалиха наличито на манган до нива по-малки от допустимите за питейна вода. Този нов продукт категорично и окончателно ни позволява да избегнем крайното прилагане на филтрация с обратна осмоза. До момента обратната осмоза бе единственото ефективно средство за остраняване на тежките метали от питейната вода. Както е известно при този процес силно се компрометира едно от основните предимства на диспенсърите за филтриране, тъй като 60% от отработената вода се изхвърля.