...

Социално дистанциране в извънредна ситуация

Новини 21.04.2020

Социално дистанциране в извънредна ситуация

Във връзка с пандемията Covid-19, приоритет за всяка една компания е социалното дистанциране и намаляване на контактите с доставчици и външни заинтересовани страни.Компаниите се борят с намирането на решения за питейна вода, които биха им позволили
 да избегнат седмичните/ ежедневните доставки на бутилки с вода.

Pure Water е една прекрасна алтернатива на бутилираната вода, елиминирайки излишни посещения за доставки и предостaвяйки устойчив, безкраен, пречистен източник на питейна вода.