...

Пазарът на филтриращи /POU/ диспенсъри в Източна Европа също расте

Новини 11.05.2015

Пазарът на филтриращи /POU/ диспенсъри в Източна Европа също расте

Според последните данни на Zenith International пазарът на диспенсъри в Източна Европа е достигнал рекордните 1.9 милиона инсталирани устройства в края на  2013 и бележи ръст от  9.9% спрямо 2008.

Към момента пазарът е доминиран от самостоятелно стоящите диспенсъри за бутилирана вода с 64% дял. Филтриращите диспенсъри или т. нар ” Point-of-use” диспенсъри, които се свързват към водопроводната мрежа показват вече забележимо присъствие. Приблизителния им брой е около 60,000 или 3% дял.

Русия остава най-големия пазар със 40% през 2013, следвана от Полша и Украйна. Полша и Румъния показват сериозна активност в инсталирането на филтриращи диспенсъри и държат общо 70% дял.

Zenith предвижда, че общия брой на диспенсърите ще достигне  2.4 милиона в края на  2018. В сравнение със Западна Европа сегмента на POU остава по-слабо развит, но с голям потенциал.

“За да направят по-сериозна крачка доставчиците на филтриращи диспенъри следва да се фокусират повече върху предимствата на услугата като редуциране на разхода, по-голямо удобство и екосъобразност” споделят представители на Zenith.