...

Защо да замените бутилираната вода с филтрирана ?

Новини 28.11.2022

Защо да замените бутилираната вода с филтрирана ?

Диспенсърите за филтрирана вода ви позволявaт:

 -Да намалите въглеродния отпечатък върху околната среда;
- Да намалите разширяването на местата за депониране на отпадъци;
- Да намалите консумацията на електричество;
- Да намалите зависимостта от нефт и пластмаси произвеждани на нефтена основа;
- Да спестите пари;
- Да изберете ефикасен, хигиеничен и неограничен източник на вода

Фактите:

Според Световният фонд за дивата природа около 1.5 милиона тона пластмаса се използват по света всяка година за водни бутилки.

Earth Policy Institute посочва, че 1.5 милиона барела суров петрол са нужни, за да се произведат пластмасови бутилки за вода, за една година – количество достатъчно за стотици автомобила за 1 година.

Организацията за прехрана и земеделие на ООН отбелязва, че бутилираната вода няма по-висока хранителна стойност от водопроводната. 

Огромно количество енергия се използва в бутилиращите заводи по целия свят.

Енергия е необходима и за прибиране обратно на празните бутилки под формата на рециклиране или отпадък.

Има редица последствия свързани с околната среда, които обществото трябва да плати, като загубата на повърхностна вода, токсични емисии от производство и унищожаване на пластмаса, замърсяване на въздуха следствие транспорта на продуктите и изхвърлянето на огромни количества празни бутилки.

Пластмасата формира 25% от общият обем изпращан на сметищата всяка година.

Периода за разграждане на бутилките от вода е 1000 години. Пластмасите са най-бързо растящият сектор в потока отпадъци насочван към сметищата.

Водопроводната вода се доставя чрез енергийно ефективна инфраструктура.

Около 40% от бутилираната вода се доставя по водопровод.

По-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират всяка година.

 

Ние Ви предлагаме висококачествени машини, които са екологично чиста, икономична и устойчива алтернатива на бутилираната вода.