...

Ръст на диспенсърите за филтрирана вода

Новини 09.02.2016

Ръст на диспенсърите за филтрирана вода

2015 е пета поредна година на обем и ръст за диспенсърите за вода. Диспенсърите за филтрирана вода успяха да придобият бързо дял от 23,5% от общия пазарен дял.

Zenith прогнозира, че общият пазар ще достигне 6,8 млн. единици до края на 2020 г. Тогава се очаква обемът на диспенсърите за филтрирана вода да представляват над 30% от общия пазар!

http://www.foodbev.com/news/water-coolers-up-to-5-8m-units-in-the-us-new-figures-show/