...
Новини 04.05.2020

Чиста Питейна Вода

“ПРАВИМ ЗЕМЯТА ПО-ДОБРО МЯСТО, ЧАША СЛЕД ЧАША ЧИСТА И СВЕЖА ВОДА”

С избора на филтриращи и пречистващи диспенсъри предотвратявате замърсяването на околната среда:

Спомагате за намаляване отделянето на въглероден двуокис и други вредни емисии причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки.

Нашите филтриращи системи използват безвредния за озоновият слой хладилен агент r134a и R600a.