...

Вкусови показатели на водата

Новини 06.01.2016

Вкусови показатели на водата

Интересен фактор, определящ качеството на водата са нейните вкусови показатели. Какво означава това? Вкусовите качества не са свързани със здравословните фактори, които характеризират питейната вода, но те определят до голяма степен възприятието на хората и техния избор. Естетически аспекти се явяват: вкус, мирис, цвят, плътност, соленост, твърдост, мекота и температура. Тези фактори могат да бъдат лесно установени при консумация на вода. В България основните проблеми на питейната вода са свързани именно с тези вкусови показатели. И за тези проблеми има лесно и достъпно решение, което Pure Water предлага.