...

Достигнахме 10 000 консуматора

Новини 11.05.2015

Достигнахме 10 000 консуматора

Имаме удовлствието да споделим, че броят на консуматорите, които  ежедневно ползват филтриращите диспенсъри на Pure Water са вече повече от 10 000. Това е сериозен успех за екипа на Pure Water и отразява една много важна тенденция: Филтриращите диспенсъри предлагат  не само отлична алтернатива за осигуряване на питейна вода на работното място, но ни позволяват да допринесем за опазване на околната среда. Много от вас може все още да не забелязали как старомодните пластмасови галони отстъпват пред иновативната и гарантирано по-хигиенична технология на филтриращите апарати.

Благодарим на нашите клиенти за доверието!