...

Социалното изживяване с помощта на диспенсъра за филтрирана вода в хибридния офис

Новини 04.04.2023

Социалното изживяване с помощта на диспенсъра за филтрирана вода в хибридния офис

 

Означава ли хибридната работа, че трябва да пожертваме онези моменти на вдъхновено сътрудничество, които някога сме намерили в офиса?
Е, не е задължително, но може би се нуждаем от нов, гъвкав подход, за да сме в крак с начина на живот след пандемията.

Просто не може да се отрече, че хибридният  модел работи  въпреки съпротивата в някои компании.
Остават въпросите: какво означава това за бъдещето на модерното работно място и трябва ли да се тревожим?

Както при всяко революционно нещо, тук могат да се направят множество заключения и за мнозинството това е добре дошла промяна, тъй като се отличава с подобрена производителност, по-добър баланс между работа и личен живот и по-ниски нива на стрес.

Как да гарантираме, че методът работи? Как могат работещите на пълен работен ден или непълен работен ден, работещи в офис или у дома да започнат да компенсират липсващите социални моменти, които се случват  при диспенсъра за филтрирана вода, за да споделят идеи и да общуват с колеги от различни отдели.

Независимо дали приемаме диспенсъра за филитрана вода буквално или не, моментите на кратка почивка около устройството за освежаваща, пречистена, питейна вода създават усещане, че сме част от по-широка работна общност, със споделени ценности и споделен ангажимент към общи цели  остава решаващо

Това, което е важно да запомните от това, е, че двете могат и трябва да съществуват заедно и разбирането на това, което е заложено на карта, ще бъде мотивацията.