...

Концепцията Acqualy

Тази цялостна система се предлага ексклузивно в ХоРеКа сектора, осигурявайки достъп до ползите от бързо разрастващия се консуматорски тренд – нужда от свежа доставена на място вода с отлични вкусови качества.

Ползите:

  • Възможности за допълнителни приходи
  • Качество
  • Услуга
  • Устойчивост и природо-съобразност
  • Употреба и логистика

Научи повече на www.acqualy.bg