ВАЖНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: Вече сме на път да станем Culligan Bulgaria. Натиснете тук, за да прочетете нашите ЧЗВ и да разберете какво означава това за Вас. Ново име, същото качество на услугата!
...

Технологии за филтриране

Филтри с отлично представяне и ефективност

Колко е важно качеството на филтрите.

Във всяка една точка на страната, ние искаме да Ви осигурим най-доброто качество на питейната вода, независимост от местните условия. В цял свят са установени повече от 800* специфични и неспецифични съставки в питейната, което прави особено важно качеството на използваната филтрация и подбора на правилната комбинация от филтри.

Защо да използвате филтрите на Waterlogic?

Waterlogic предлага широка гама високоефективни филтри за вода за справяне с множество замърсители, включително филтрация чрез обратна осмоза (RO), която отстранява всички замърсители и може да се използва дори при силно замърсени води.

Предимства на нашите филтри

  • BioCote®. Филтрите на Waterlogic са обработени с BioCote, сребърно покритие, за анти-микробна защита.

  • Щадящи природата. Дизайнът на филтрите е щадящ природата и намалява въздействието върху околната среда, което традиционните системи имат. Съставът на пълнителите и изцяло био разградим.

  • Подлежащ на рециклиране и повторна употреба. Пластмасовите кутии могат да бъдат използвани многократно, като на подмяна подлежи само пълнителя.

  • Спестяване на средства. Филтрите, които изискват само подмяна на пълнителя, а не целия филтър спестяват значително разходите.

  • Качество. Филтрите на Waterlogic са индивидуално пакетирани и запечатани за изключителна гаранция и хигиена.100% проверени в процеса на производство.

* Пластмасовият корпус и О -пръстените трябва да се сменят на всеки две години.

BioCote sticker

Ръководство за типовете филтри

Ръководство за нашите видове филтри

Тук ще ви покажем какви филтри да използвате за да отстраните различните замърсители в питейната вода.

Технология за микробиологична защита BioCote
  • Carbon block filters (CBC). Тези филтри представляват Карбоновият блок , който отстранява замърсители, лош вкус и мирис като: хлор, седимент, олово, ръжда, цисти, азбест и други.
  • Granular activated carbon filters (GAC). Гранулирани карбонови филтри - имат свойството да пречистват водата за по-добър вкус, отнемат хлора, мирис и дъх , причина за които е обикновено стария водопровод.
  • Sediment block filters. Седиментните филтри отстраняват широк спектър от замърсители: по-големи частици, пясък, косми, ръжда които могат да намалят дебита на водата.
  • Filters with added polyphosphate. Полифосфатните филтри са много ефективни срещу отлагане на котлен камък . Те съдържат бавно разтворими полифосфатни капсули , които са способни да неутрализират наслагването в бойлера на машината. в зависимо от пропускливостта полифосфатните филтри могат да осигурят и стандартна филтрация, пречиствайки водата седимент, полени, цисти, олово.
  • Reverse Osmosis. Обратната осмоза е идеална филтрация в случаите когато качеството на водата е неизвестно или знаем за наличието на определени замърсители като манган, други тежки метали, водата е особено твърда. В този случай е по-сигурно да използваме обратната осмоза като метод, за да гарантираме отстраняване на соли, нитрати, арсен, пестициди.

Reverce osmosis

Филтрация чрез обратна осмоза

Успешно премахване на разтворените частици във водата

Обратната осмоза осигурява още по-високо ниво на филтрация в сравнение с активния въглен. RO ефективно премахва разтворените частици (като соли, нитрати, пестициди, арсен и др.). Наистина не искате нито една от тези частици във вашата вода, тъй като освен че са неприятни има шансовете те да съдържат бактерии.

Система за обратна осмоза

Както при всички неща, и при филтрирането с обратна осмоза има недостатъци, тъй като тя премахва всичко от водата, включително и полезните минерали, които подобряват вкуса. Тези полезни минерали могат донякъде да бъдат добавени обратно във водата . RO филтрите работят много усилено, като използват процес, наречен кръстосан поток, който постоянно почиства филтъра от натрупване на замърсители. Това означава, че е необходим обратен канал, тъй като голямо количество вода не преминава през филтъра и трябва да се изхвърли.
Обратната осмоза е идеална, когато източникът на вода е неизвестен или е известно, че има определени замърсители във водата.