ВАЖНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: Вече сме на път да станем Culligan Bulgaria. Натиснете тук, за да прочетете нашите ЧЗВ и да разберете какво означава това за Вас. Ново име, същото качество на услугата!
...

Права на потребителите

 

Общи условия за ползване:

 

Онлайн сайт "purewater.bg" е електронен каталог на фирма Кълиган България ЕООД. Той има за цел да представи продуктите, които фирмата предлага.

Внимателно прочетете условията, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "Кълиган България " ЕООД (наричан по долу www.purewater.bg) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги като втора страна, като дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

 

Доставчикът има право:

 

Да поставя електронни препратки към други Интернет страници, сочещи към други уебсайтове.

Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа.

 

Защита на личните данни:

 

Съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.purewater.bg при ползване от него в сайта, както и на поправка на тези данни. Приемайки настоящите условия потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.purewater.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки. Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от www.purewater.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги. www.purewater.bg изрично уведомява потребителя, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. www.purewater.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

Други:

 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.www.purewater.bg не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на www.purewater.bg потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

За информация и въпроси, свързани с политиката на "Кълиган България" ЕООД за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!