...

Предимства

Единствена по рода си филтрация

Лого на технологията за микробиологична защита BioCote

Най-ключовите пластмасови повърхности около дозиращата зона са обработени с BioCote®, слой от сребърни йони, който осигурява постоянно антимикробна протекция срещу широк спектър бактерии, мухъл и гъбички и намалява риска от кръстосано замърсяване.

Waterlogic Firewall система за пречистване на вода

Патентованата технология на Waterlogic  Firewall  е високо ефективна бактерицидна пречистваща система в точката на дозиране. Тя гарантира 99.9999% пречистена вода . Чаша след чаша….. Firewall™ технологията е тествана и сертифицирана от WQA /Международната асоциация по качеството/ по стандарт NSF/ANSI-55 Class A UV и NSF P231 протокол, което я прави уникална. Нито един друг филтриращ диспенсър не покрива тези стандарти едновременно. Това означава, че Firewall технология осигурява възможно най-безопасната вода за работното място.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз на оборудване доставено от Purewater.bg
 

Качество

Международните сертификати на нашите доставчици са доказателство за наличието на най-високо ниво на качество и безопасност.

Изключителният фокус на нашия екип върху коректното и навременно профилактиране на обслужваните от Pure Water филтриращи диспенсъри ни позволява да гарантираме непозната до сега хигиена на питейната вода.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз на оборудване доставено от Purewater.bg
 

Сертификация

Международните сертификати на нашите доставчици са доказателство за наличието на най-високо ниво на качество и безопасност.

Всички наши продукти отговарят на най-високите хигиенни норми и стандарти,притежават всички значими за индустрията сертификати и са одобрени от WQA, най-реномираната международна организация в света.

 • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate
Гаранционен и извънгаранционен сервиз на оборудване доставено от Purewater.bg
 

Директни финансови ползи

Употребата на диспенсъри за пречистване на водата директно от източника в много случаи е по-евтино от закупуването на бутилирана вода;

В зависимост от броя POU системи и месечната консумация на вода можете да спестите до 60% от съществуващите разходи за бутилирана вода.

Сравнение на разходите

Бутилирана вода VS Филтриращи диспенсъри

Бутилирана вода
Средна консумация на вода за 1 човек в литри на месец* 19.2
Среден брой потенциални консуматори 30
Консумация на вода в литри на месец 576
Средна стойност на 1л бутилирана вода в лв.** 0.315
Общ разход за бутилирана за 1 година за 30 човека*** 2,177.28 лв.
Мултифилтриращ диспенсър Winix 6 HC
Неограничена консумация +
Среден брой потенциални консуматори 30 или повече
Фиксиран разход за една година 696 лв.

*Заложената средна консумация на вода на човек е 0.8 л, необходима за нормалната хидратация при 8 часов работен ден

**Заложената средна цена на бутилирана вода е 6 лв с ДДС за 19л

***Разхода варира в зависимост от сезона

Предимства на продуктите на Purewater.bg
 • Гарантира по-добра хигиена, уникална международна сертификация
 • Оптимизиран процес
 • Екологично решение и по-добър имидж
 • Безкраен източник
 • Доказано решение в Европа и САЩ с 50% пазарен дял
Гаранционен и извънгаранционен сервиз на оборудване доставено от Purewareter.bg
 

Вашият принос за опазване на околната среда

“ПРАВИМ ЗЕМЯТА ПО-ДОБРО МЯСТО, ЧАША СЛЕД ЧАША ЧИСТА И СВЕЖА ВОДА”

 • С избора на филтриращи и пречистващи диспенсъри предотвратявате замърсяването на околната среда:

 • Спомагате за намаляване отделянето на въглероден двуокис и други вредни емисии причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки.

 • Нашите филтриращи системи използват безвредния за озоновият слой хладилен агент r134a и R600a.

 • Намалявате изразходването на енергия:
  Филтриращите диспенсъри се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, близка до тази на електрическа крушка;
  Oгромно количество енергия се използва в бутилиращите заводи по целия свят;
  Енергия е необходима и за прибиране обратно на празните бутилки под формата на рециклиране или отпадък.

 • Намалявате зависимостта от нефт и остатъчни суровини:
  Earth Policy Institute посочва, че 1.5 милиона барела суров петрол са нужни, за да се произведат пластмасови бутилки за вода, за една година.

 • Намалявате приноса си в изхвърлянето на отпадъци:
  Отнема хиляди години използваните пластмасови бутилки да се разградят;
  80% от материалите, от които са изработени нашите диспенсъри подлежат на рециклиране;
  Пластмасата формира 25% от отпадъците;
  Едва по-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз на оборудване доставено от Purewareter.bg
 

Допълнителни ползи

 • Без нужда от тежка логистика и подмяна на галони;
 • Без нужда от ежедневно следене на наличностите;
 • Без нужда от складово пространство;
 • Без нужда от досадни посещения;
 • По-лесно администриране и осчетоводяване.